Flowair

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej i oryginalnej tożsamości marki Flowair, bazującej na archetypie Twórcy, symbolu kreatywności, innowacyjności oraz wizjonerstwa. Analiza archetypu doprowadziła do wniosku, że jego istotą powinien być twórca-wizjoner, kreujący genialne idee i innowacyjne koncepcje, a niżeli twórca-rzemieślnik, zadowalający się jedynie nadaniem tym ideom formy.

Back to Top